PowerAccess

pal PowerAccess

PowerAccess on tietokantapohjainen työkalu joka laajentaa PADSin kirjastonhallinta- ja raportointitoimintoja. Se on kehitetty yhteistyössä käyttäjien kanssa vastaamaan kasvaviin integraatiotarpeisiin.

PADS VX:lle on nyt ladattavissa PowerAccess 9.66.73. Se sisältää käännetyn version PowerAccessista (pDB) joka ei tarvitse Microsoft Accessia eikä edes sen Runtime-pakettia. pDB sisältää suurimman osan (ja jatkossa loputkin) Access-pohjaisen PowerAccessin toiminnoista.

Maksutonta rekisteröintiä vastaan saa seuraavat ominaisuudet:

  • parametroitu komponenttihaku Logiciin (pDB)
  • komponenttien uudelleennumerointi Logiciin
  • Excel-pohjainen komponenttigeneraattori (yhdellä arkilla määritellään sekä symboli että parttypedata)
  • Layout: Align and Distribute-toiminto (asettaa valitut komponentit tasavälein reunimmaisten perusteella ja järjestää tunnuksen numeron mukaan)

Täysi paketti voidaan hankkia joko pysyväislisenssinä tai määräaikaisena.

9.1.2-versiosta alkaen pDB tarvitsee joko rekisteröinnin tai lisenssin. Rekisteröinnin ansiosta voimme mitata ohjelmiston suosiota.

 
df Komponenttihaku

Komponentteja voi etsiä minkä tahansa attribuutin tai arvon perusteella. Haussa esitettävä attribuuttivalikoima voi olla Logic Family-kohtainen (tarpeellinen koska esimerkiksi transistoreita etsitään eri perusteilla kuin muisteja).

Attribuuttiarvoja voi muokata ja tallentaa takaisin kirjastoon.

 
dv Design Verify

Logic- tai Layout-tiedostoa voidaan verrata referenssikirjastoon ja löytää nopeasti uudet komponentit sekä erot attribuuteissa. Näin varmistetaan virheettömien osaluetteloiden tulostus.

Erolistan analysointi käy helposti käyttöliittymän ansiosta. Sen voi myös viedä Exceliin.

 
 

Vertailussa on käytettävissä kolme eri strategiaa:

  • uudet komponentit
  • attribuutit
  • paikalliset attribuutit (sellaiset työtiedoston komponenteissa olevat attribuutit joita ei ole kirjastossa)

Käytettävissä on myös selektiivipäivitys valitulle attribuuttijoukolle. Tällä voit turvallisesti päivittää juuri halutut attribuutit puuttumatta muihin attribuutteihin tai geometrioihin. Toiminto on varsin käyttökelpoinen esimerkiksi kirjastopäivitysten yhteydessä.

 

 
pr Variants

Varianttimäärittelyllä voidaan kalustusta muuttamalla tuottaa erilaisia tuotevariaatiota samasta piirikaavio- ja piirilevypohjasta. PowerAccessin Varianttimäärittely tukee sekä Logicia että Layoutia. Variantteja voidaan luoda helposti ja tuottaa dokumentit ja osaluettelot. Varianttimäärittely tallennetaan piirikaaviotiedostoon, joten PowerAccess-tietokannasta ei tule ylimääräistä ylläpidettävää tiedostoa.

 
ex Excel-liitäntä

Taulukkolaskinta voi hyödyntää monin tavoin. PADS-Parttypekirjasto voidaan kääntää Exceliin, muokata, ja palauttaa takaisin PADSiin. Ulkoisesta tietokannasta voi ottaa raportin, ja PowerAccess päivittää halutut attribuutit varastonumeron perusteella.

Voit myös liittää ulkoisesta tietokannasta peräisin olevia tietoja komponenttivalinnassa ja osaluettelossa käytettäväksi. PowerAccess tukee myös ristiintaulukointia, jolloin yhteistä varastokoodia ei tarvita. Siten esimerkiksi eri sopimusvalmistajille voidaan helposti luoda ristiintaulukointi ja tuottaa osaluettelot valmiiksi oikeilla varastokoodeilla. Tämä nopeuttaa piirikortin tuotantoon saattamista merkittävästi.

 
Databook migraatiotyökalu

Logic-työtiedostot voi tuoda suoraan xDx Designeriin, ja Mentorin työkaluilla kääntää symbolikirjastot. Tämä konversio tallentaa PADSin Parttype-kirjastossa olevat attribuutit symbolitasolle.

Databook-migraatiotyökalun avulla voi helposti luoda Access-tietokannan Databookia varten. Komponentit voi jaotella eri tauluihin Logic Familyn perusteella. Voit myös määritellä ne attribuutit jotka esitetään Databookissa liukulukuina. Työkalu osaa tulkita merkkijonot joissa kerrointa on käytetty desimaalierottimena kuten "4n7"="4700pF"="u0047". Tällöin databookissa voi käyttää <>-operaatoreita hakukriteereissä.

 
Käyttäjäryhmät
Käyttäjille voi perustaa tarvittaessa ryhmiä ja rajoittaa pääsyä esim. asetuksiin, raporttimäärittelyihin yms.  
Kirjastopolkujen hallinta

Ohjelmisto tallentaa käytetyt kirjastopolut back-end tietokantaan. Käynnistettäessä se vertaa PADSin kirjastopolkuja tietokannan tietoihin ja päivittää polut joko PADSiin (ini-tiedostoihin) tai kantaan.

Tästä ominaisuudesta on suurta hyötyä etenkin jos suunnittelutyötä tehdään eri kirjastoilla.

 
 

Voit ladata asennuspaketin tästä (pDB9.66.73setup.exe). Toimii PADS 9.0 - VX -versioilla. Jos olet jo asentanut 9.65.xx-version, riittää pelkkä .exe-tiedostojen korvaaminen uusilla.

Huomio, PADS VX.2.1:ssä on uusi versionumero jota 9.66.38 edeltävät versiot eivät tunnista ja antavat turhan varoituksen. Lataa siis tuo edeltävän linkin exe-tiedostot sisältävä paketti.

 
 

PowerAccess tarvitsee toimintaympäristökseen PADS Logic ja Layout 9:n tai uudemman.

Microsoft Access tai runtime-paketti (2003 tai uudempi) on hyödyllinen muttei välttämätön.

PowerAccessista on saatavissa määräaikainen koelisenssi.

Käyttöohje
  MSAccess-käytössä mdb-sovellutuksista tulee käynnistettäessä varoitus. Sen voi poistaa alentamalla turvallisuustasoa. Runtime-pakettia käytettäessä lisätietoja löytyy sivulta: http://www.mac-net.com/1478083.page  
 
Suomi

Home | Uutiset | Tuotteet | Tuki | Koulutus/Tapahtumat | Palvelut | Yhteystiedot
DS-Design Systems Oy +358-40 520 3854